Пон - Саб 11:30 - 19:30

За нас

УВИД – Центар за едукација и личен развој

Центарот за едукација и личен развој „УВИД“ е основан во 2022 година со основна дејност – едукација и тренинг од областа на Гешталт терапијата, како и психолошко советување во областа на брак и семејство, разрешување на конфликти, стрес менаџмент и групна психотерапија.

Основач и управител на „УВИД“ е Розета Паскалиева, дипломиран психолог, доктор на науки во областа на социјалната психологија, ЕАГТ сертифициран Гешталт терапевт, тренер и супервизор. Едукацијата за Гешталт терапија ја завршува кај Биљана Копрова во периодот од 2006 – 2011година. Истата ја применуваше во секојдневното работење во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа, како и во приватната пракса. Розета има посетувано четиригодишна едукација за Трансакциска анализа како посебен правец во психотерапијата, во периодот од 2002 – 2006год. кај Станислав Петковски (Скопје) и Марина Баниќ (Белград). Во периодот 2016 – 2018год. Розета посетуваше едукација за Системска и семејна терапија кај Славица Гајдаѕис – Кнежевиќ во Институот „Алтернатива“, при што се стекна со сертификат за Системски и семеен советник.

Центарот остварува соработка и со други Гешталт тренери и надворешни соработници кои со својата професионалност и искуство придонесуваат за квалитетот на едукативниот процес кој континуирано се одвива.

Scroll to Top