Пон - Саб 11:30 - 19:30

Работа на сон во Гешталт терапија

Работењето на соништата зазема посебно место во гешталт психотерапијата.

С.Фројд рече дека соништата се кралскиот пат до несвесното, а Ф. Перлс (основачот на гешталт психотерапијата) дека соништата се кралскиот пат до интеграција на личноста.

Сите сонуваме. Спиењето е многу важна работа за нас. Многу луѓе веруваат дека не сонуваат затоа што не се сеќаваат дека сонувале нешто откако заспале. Има многу повеќе кои толку ретко се сеќаваат на своите соништа што се убедени дека сонуваат помалку од другите. Психологот Флоренс Гудинаф открила дека луѓето кои не се сеќаваат на своите сонови имаат побрз РЕМ и дека нивните движења на очите во сон се повеќе настрана (речиси како да не сакаат да видат што се случува во нивниот сон). Според нивните лични карактеристики, „заборавените“ луѓе се повеќе инхибирани, самоконтролирани, конформисти и посклони да негираат или избегнуваат непријатност и конфронтации во секојдневниот живот отколку оние кои се сеќаваат на своите соништа.

Сонот е егзистенцијална порака на сонувачот кон себе, изјава за тоа кој е тој и каква е неговата животна ситуација.

Во гешталт психотерапијата, соништата не се толкуваат. Соништата ги враќаме во живот наместо да ги толкуваме и анализираме. Ова се постигнува со преживување на сонот како да се случува во сегашниот момент. Наместо клиентот да ја прераскажува како да е завршена приказна, тој ја игра во сегашноста за да стане дел од него. Сонот го сонувавме во минатото, но ако сакаме да ги реализираме отуѓените чувства и делови од личноста, треба да ги направиме присутни во сегашниот момент.

· Бараме од сонувачот (клиентот) да се идентификува со некој елемент од сонот, по негов избор, и забележуваме што е важно и релевантно за него. Ако има делови на кои не се сеќава, тогаш му предлагаме да го пополни овој дел со измислување нова содржина.

Кошмарите или „страшните“ соништа се особено важни за работа. Таквите соништа понекогаш се последица на постоењето на две завојувани подличности кај една личност. Добро би било таквите соништа да не се прекинат, туку да се сонуваат до крај. Ако се разбудите пред крајот на сонот, продолжете со дејството од сонот во вашата имагинација.

Најчесто ги прекинуваме соништата кога имаме кошмари и се будиме пред да заврши сонот. Добро е потоа да го завршиме будни во сегашниот момент. Ова е корисно бидејќи прекинатите, недовршени соништа често се резултат на некои наши конфликтни подличности, односно чувства за кои не сме свесни. За време на „завршувањето на сонот“ доаѓаме во контакт со овие чувства.

Секој сон што се повторува со текот на времето, дури и со одредени варијации, сигнализира постоење на некоја важна незавршена работа Откако ќе го дешифрирате сонот, тогаш неговото повторно појавување ве предупредува за нешто во вашиот сегашен живот што поттикнува таков сон.

Ако сакате да работите на вашиот сон, треба да го запишете, да направите список со сите негови делови, детали и потоа да се идентификувате со секој од тие елементи. Доколку не можете да го најдете буквалното значење на сонот, тогаш побарајте го неговото фигуративно значење.

Се разбира, за да можете сами да работите на вашиот сон, мора да бидете обучени од стручен гешталт терапевт.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top