Пон - Саб 11:30 - 19:30

Промената и растот се закони на природата

Гешталт психотерапијата се заснова на законите на природата кои се стари милиони години. Тоа се принципите на органска саморегулација, еволуција, раст и развој (игра), креативна адаптација. Природата веќе нè обдарила со моќни механизми кои ни го обезбедувале опстанокот со милиони години.

Гешталт психотерапијата се заснова на искуството дека во нас лежат несомнени сили и потенцијали. Неговата цел е да ги поврзе и активира нашите скриени креативни потенцијали.

Гешталт психотерапијата се заснова на верувањето дека промената и растот се природен процес кој се случува спонтано кога ќе станеме свесни и ќе ги разработиме начините на кои сме го запреле.

Гешталт психотерапијата не ја бара патологијата кај човекот, туку ги гледа менталните тешкотии како начини за преживување. Овие начини, кои обично ги учиме во детството или при некои стресни искуства, подоцна веќе не се функционални. Сепак, овие средства за преживување сега може да бидат потенцијали за раст, исто како што ѓубривото е потенцијалот за раст на растенијата.

Гешталт психотерапијата не е само психотерапевтски правец, туку и комплетна животна филозофија и начин на живот кој го бараме и кон кој се стремиме, секогаш на единствени и само наши индивидуални начини.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top